Kontakt

Świat Kawy – wszystko do kawy, ekspresy do kawy, naprawa ekspresów do kawy, kawa z całego świata.

Łóź, ul. Łagiewnicka 56A
Tel.
e-mail:
SERWIS Łódź Tel.
e-mail: serwis@lodz.swiat-kawy.com